Ünlü Fransız matematikçisi Blaise Pascal’ın adını taşıyan PASCAL, ilk olarak 1968 yılında ortaya çıkmış, sonraları İsviçre’li Niklaus Wirth tarafından geliştirilmiştir. Bugün iş ve bilim dünyasında kullanılan PASCAL, aslında basit oluşu ve kolay okunurluğu nedeniyle üniversitelerde kullanılmaya başlandı. Yapısal bir dil olan PASCAL, program düzenlemesi ve formatında belli kuralları olan bir dildir.

http://www.araniyoor.com

http://www.araniyoor.com

Yapısal programlamanın program tasarımı, yazımı ve çalışmasıyla yakın ilgisi vardır. Yapısal programlar, genellikle bağlı oldukları programdan ayrı olarak da kullanılabilen bloklardır. Yapısal programlamanın gündeme gelmesinden sonra ilk geliştirilen dil PASCAL olmuştur.

Bir PASCAL programı bu blokların (prosedür) bir veya birkaçının biraraya gelmesiyle oluşmuştur. Her blok bir isim taşır. Blok (prosedür) isminin yanında parametreler de verilir. Her blok (prosedür) iki bölümden oluşur. İlk bölüm tanımlara, ikincisi program mantığına ayrılmıştır. Tanımlama bölümü 5 kısıma kadar çıkabilir. Bu kısımlar etiketleri, sabitleri, veri tiplerini, değişkenleri ve alt programları belirtirler.

PASCAL‘da veri tanımlama kısmı komut kısmından ayrılmıştır. Program mantığı kodun asıl “algoritmik” bölümüdür. Dolayısıyla PASCAL‘da yazılan programların kodlanması, hata ayıklanması ve bakımı daha kolaydır