Merkezi işlem birimi (CPU) bilgisayarın beyni olarak kabul edilir. Kontrol birimide, işlemcinin (CPU) çekirdeğini oluşturur. Kontrol biriminin temel üç işlevi şunlardır;

  • Program komutlarını bellekten okumak ve yorumlamak.
  • İşlemicinin (CPU) içindeki elemanların işlemlerini yönetmek.
  • Ana belleğe (RAM) (bknz RAM) girecek ve çıkacak program ve verilerin akışını kontrol etmek.
http://www.araniyoor.com

http://www.araniyoor.com

Bir programın çalışması için önce ana belleğe (RAM) (bknz RAM) yüklenmesi gerekir. Çalışma esnasında sıradaki ilk komut kelimesi ana bellekten (RAM) kontrol birimine yüklenir, burada deşifre edilerek yorumlanır. Kontrol birimi diğer elemanlara işlemin yapılması için gerekli emirleri verir.

Kontrol birimi çok yüksek hızda işlem yapabilen Yazaç (register) denilen birimler içerir. Bunlar bilgisayarın mimarisine göre bir veya birkaç bayt uzunluğunda veri depolayabilirler. Yazaçlardaki (register) veriler, bellekteki (RAM) verilerden yaklaşık 100 kat daha hızlı işlenirler. İşlem kaydı adı verilen özel bir yazaç (register) işlenen komutun bilgisini, program kaydı adı verilen bir başka özel yazaç ise, bir sonraki komutun adresini tutar. Bunların dışında kontrol biriminde, ara işlemleri gerçekleştirmek üzere verilerin geçici olarak depolandığı genel amaçlı yazaçlar (register) bulunur.