Kısayol tuşları, programlardaki komutları daha kolay ve hızlı yapmanıza yardımcı olur. Bu kısayollar her programda işe yaramayabilir. Fakat; windows uyumlu programların, genellikle uyduğu kısayol protokolü aşağıdaki gibir.

 

Kısayol Tuşları Açıklama
Alt + F Açık penceredeki dosya menüsünü açar.
Alt + E Açık penceredeki düzenleme menüsünü açar.
Alt + Tab Açık programlar arasında geçiş yapmanızı sağlar.
Ctrl + N Bazı programlarda yeni belge oluşturur.
Ctrl + O Açık olan programda oluşturulmuş dosyaları manızı sağlar.
Ctrl + A Ekrandaki herşeyi seçmenizi sağlar.
Ctrl + B Seçili metni kalın yapar.
Ctrl + I Seçilen metni italik yapar.
Ctrl + U Seçilecek metni altı çizili yapar.
Ctrl + F Açık olan sayfada arama yapmanızı sağlar.
Ctrl + S Kaydetmenizi sağlar.
Ctrl + X Seçili olan metin, dosya veya klasörü keser.
Ctrl + C Seçili olan metin, dosya veya klasörü kopyalar.
Ctrl + V Kopyalanan veya kesilen öğeleri yapıştırmanızı sağlar.
Ctrl + K Seçilen metin için link eklemenizi sağlar.
Ctrl + P Geçerli sayfayı veya belgeyi yazdırmanızı sağlar.
Home İmlecin olduğu satırın başına gider.
Ctrl + Home
Belgenin başına gider.
End İmlecin olduğu satırın sonuna gider.
Ctrl + End Belgenin sonuna gider.
Ctrl + Sol ok İmleci bir kelime sola kaydırır.
Ctrl + Sağ ok İmleci bir kelime sağa kaydırır.
Ctrl + Esc Başlat menüsünü açar
Ctrl + Shift + Esc….
Windows Görev Yöneticisi’ni açar
Alt + F4 Açık olan programı kapatır.
Shift + Sağ ok İmlecin sağına doğru metni seçer.
Shift + Sol ok İmlecin soluna doğru metni seçer.