Bilgisayarlar, sadece donanımı (giriş-çıkış birimleri, ana bellek (RAM) (bknz RAM) ve merkezi işlem birimi (CPU) ile cansız bir yığından başka bir şey değildir. Ona can veren, kullanıcıyla bir bütün olmasını sağlayan yazılımıdır. Gerçekten de donanımsız bir yazılım düşünülemeyeceği gibi, yazılımsız bir donanım da mümkün değildir. Sonuç olarak, güçlü bir donanım ve yazılımın bir araya gelmesiyle bilgisayar, iyi bir kullanıcının elinde, en güç problemleri saniyeler içinde yapabilecek yararlı bir araca dönüşebilir.

http://www.araniyoor.com

http://www.araniyoor.com

Daha önce de belirtildiği gibi, merkezi işlem birimi (CPU) bilgisayar donanımının beynidir. Bilgisayardaki bütün etkinlikler onun çevresinde döner. Donanıma komutlar vermek için, yazılım kullanılır. Bilgisayarda daha çok uygulama programları çalıştırılmasına rağmen, yazılımın çekirdeği işletim sistemidir. İşletim sistemi (OS), kullanıcı ile bilgisayar arasındaki ve bilgisayar birimlerinin kendi aralarındaki etkinlikleri düzenler. İşletim sistemi (OS) aracılığıyla, kullanıcı bilgisayardan kelime işleme, veritabanı gibi uygulama programlarını çalıştırmasını; çalışmalarını ikincil bellekte saklamasını; yazıcıdan çıktı almasını ve benzeri şeyleri isteyebilir.

Bir bilgisayar sisteminde yazılımın hiyerarşisi şöyledir: en alt seviyede işletim sistemi (OS) çalışır. İşletim sistemi (OS), üst seviye programlarının (Derleyici, editör, uygulama ve kullanıcı programları) donanımla ilgili gereksinimlerini sağlar. Aynı şekilde derleyici, editör ve uygulama programlan da bir üst seviyedeki kullanıcı programlarına destek sağlarlar.

En büyüğünden en küçüğüne, bütün genel amaçlı bilgisayarlarda çalışan programlar, bir işletim sistemine (OS) gereksinim duyarlar. Bu yüzden, bilgisayarlarda herhangi bir program çalıştırılmadan önce, işletim sistemi (OS) programlarının bilgisayarın ana belleğine (RAM) (bknz RAM) yerleştirilmeleri gerekir. Bu işlem genellikle bilgisayar ilk açıldığı zaman otomatik olarak yapılarak, ikincil bellekteki işletim sistemi (OS) ana belleğe (RAM‘e) yüklenir.