Amerika Birleşik Devletleri’nde ilk nüfus sayımı, binlerce memurun yedi yıldan fazla bir süreyle devamlı çalışmasıyla 1880‘de tamamlanabilmişti. Sonuçlar basıldığında doğruluklarını çoktan yitirmişlerdi. Nüfus Sayımı Bürosu (Bureau of Census)’da istatistiki bilgilerden sorumlu olan John Billings, Hermán Hollerith’e dizgi kartlarının bu işte nasıl kullanılabileceğini danışınca, Hollerith hemen bu konuda araştırmaya başladı. 1884’de ofisten istifa ettikten sonra, bir makine geliştirmeye başladı.

http://www.araniyoor.com

http://www.araniyoor.com

Hollerith’in tasnif makinesi, memurlar tarfından delinen delikli (delgi) kartları (bknz DELGİ KARTI) kullanıyordu. Deliklerden oluşmuş her şekil ayrı bir kişinin nüfus sayımı cevaplarını oluşturuyordu. Kartlar, daha sonra iğneli bir okuyucu (pin reader) tarafından okunuyordu. İğneler deliklerden geçerken oluşan elektriksel akımla her delik için sayaç artırılıyordu. Bu elektromekanik aracın kullanımı ofiste serbest bırakıldı. 1890‘daki sayım sadece 2,5 yılda tamamlandı. Bu sonuç bir öncekinden 3 kat daha hızlı elde edilmiş oldu.

Hollerith, Tasnif Makine Şirketi (Tabulating Machine Company)’ni bu makinenin ticari amaçla kullanımı için kurdu. Bu şirket, makine ve kartları bütün dünyadaki hükümetlerin kullanabilmesi için üretiyordu. 1911 yılında, bu şirket üç ayrı firma ile birleşerek Hesaplama-Tasnif-Kayıt Firması (Compuling-Tabulating-Recording Company) durumuna geldi. 1924’de, şirket adını IBM (International Business Machines Corporation) olarak değiştirip kısa süredebilgisayar dünyasının en büyük kuruluşlarından biri haline dönüştü.