Devam edilmesi gerektiğini belirten http/1.1 durum kodudur. Bu durumda istemcinin sorgularına devam etmesi gerekir.