İngilizce açılımı FORmula TRANslation olan FORTRAN, bilimsel amaçla hazırlanmış yüksek düzeyli ilk dillerden biridir. İlk resmi versiyonu 1957 yılında gerçekleştirilmiştir. 1957’den bu yana, BASIC‘e çok benzeyen FORTRAN ANSI versiyonunda birçok ekleme ve değişiklik yapılmıştır. Buradaki ANSI kısaltması, bizdeki TSE’ye karşılık gelen, Amerikan Ulusal Standartları Enstitüsünü simgelemektedir.

http://www.araniyoor.com

http://www.araniyoor.com

ANSI, 1977 yılında FORTRAN üzerindeki son değişiklikleri yaptı. Böylece, ANSI 77 versiyonu, bir miktar esnekliğe sahip bir standart oldu. Buna yaklaşan ya da çok farklılaşan birçok FORTRAN versiyonu da vardır.

FORTRAN ve COBOL‘un (bknz COBOL) ortaya çıktığı tarihlerde bilgisayara komutları girebilmek için tek yol delikli kartlardı (bknz DELGİ KARTI). Giriş çevresel gerecinde bir makine klavyesi değil bir kart okuyucusu bulunurdu.

Bilimsel ve matematiksel alanda yaygın olarak kullanılan FORTRAN programları okunabilir İngilizce deyişlerden oluşur.

FORTRAN dilinde çarpım işlemi asterisk (*), üs alma işlemi ise çift asterisk (**), toplama (+), çıkarma (-), bölme ise (/) işaretleri ile ifade edilirler. FORTRAN dili daha çok mühendislikte ve matematiksel uygulamalarda kullanılır.