George Boole, bilgisayar teknolojisinin gelişiminde çok büyük rol oynamış kaşiflerden biridir. Boole; 1815 yılında Ingiltere’de, Charles Babbage bknz Charles Babbage ) ile aynı çağda doğdu. Herhangi bir makine geliştirmediyse de, ortaya attığı fikir günümüzün modem bilgisayarlarının hesapladığı enformasyon formlarının temelini oluşturdu.

http://www.araniyoor.com

http://www.araniyoor.com

Leibniz‘den hemen hemen 200 yıl önce geliştirdiği bu fikir, “doğru” (true)’yu matematiksel tanımlamalarla belirleyebildiğini ortaya koyuyordu. Sembolik Mantık adı verilen bu fikir Boole tarafından geliştirildi. Cümleleri sembollerle kısaltarak belirli doğruları matematiksel formüllerle ortaya çıkarabiliyordu. Bu prosedür günümüzde Boolean Cebiri olarak bilinmekte, hesaplama ve felsefe alanlarında oldukça fazla kullanılmaktadır.