COBOL kelimesinin İngilizce açılımı (COmmon Business Oriented Language)dir. 1959 yılında Veri Sistem Dilleri Konferansında (CODASYL) ortaya çıktı. Dili yazanlar komutların İngilizce’ye yakın olmasına çalıştılar. Bu dil ticaret ve iş uygulamaları için dünya çapında kabul edilmiştir. Yüksek seviyeli bir programlama dilidir. Kaynak program yazıldıktan sonra COBOLderleyici“sinden geçer. Kaynak program İngilizce deyişler dizisinden oluşur ve okunabilir formdadır. COBOL dilinde kodlanmış programlar makine diline neredeyse hiç benzerlik taşımaz.

http://www.araniyoor.com

http://www.araniyoor.com

COBOL programları 4 ana bölümden oluşur:

1) IDENTIFICATION DIVISION (Tanıtım Bölümü) : Programcının adı, program adı, derleme tarihi, yeri ve emniyet seviyelerinin yazıldığı bölümdür.

2) ENVIRONMENT DIVISION (Çevre Bölümü) : “Derleme” ve programın çalışması için gerekli olan donanımın yazıldığı bölümdür.

3) DATA DIVISION (Veri Bölümü) : Programın kullandığı veri dosyaları, kayıtlar ve değişkenlerin tanıtıldığı bölümdür.

4) PROCEDURE DIVISION (Yöntem Bölümü) : Programın verilen problemi çözmesi için gerekli komutların yazıldığı bölümdür. Bu bölüm Veri Bölümü’nde tanıtılan dosya ve/veya değişkenlerden yararlanır.

COBOL dili, diğer diller gibi kurallarına uygun olarak kullanılması gereken birçok özel terimlere sahiptir. Dilde yaklaşık 250 terim vardır ki bu kelimeler paragraf veya değişkenismi olarak kullanılamaz, örneğin, ADD MESAI TO SAAT komutunda ADD ve TO özel terimlerdir. COBOL “derleyicisi”nin toplama işlemini yapması için gerekli kodu oluşturmasını sağlarlar. MESAI ve SAAT, veri bölümünde tanımlanmış değişken isimleridir.

İngilizce’ye benzerliği nedeniyle COBOL, kaynak programı programcı olmayan kişilerce de okunabilir bir dildir. COBOL programlan genelde bilgisayarlardan bağımsız olduğundan, COBOL dilinde yazılmış programlar değişik tür bilgisayarlarda bazı değişikliklerle derlenebilir ve çalıştırılabilir.