Özel bir uygulama alanına yönelik olmayan, genel amaçlı bir programlama dilidir. 3. kuşak dillerdendir. Dennis Ritchie tarafından UNIX (bknz UNIX) işletim sistemi için 1972 yılında geliştirilmiştir. UNIX işletim sistemi ve C derleyicisi, diliyle yazılmışlardır. Bu dilde yazılmış programlar her tür bilgisayarda, değişiklik gereksinimi olmadan çalıştırılabilirler. dilinde bir çok işlem programcı tarafından yazılan prosedürlerle yapılır.

http://www.araniyoor.com

http://www.araniyoor.com

C dili bilgisayarların tüm olanaklarını kullanabildiğinden, assembly dili kullanılmasına ihtiyaç kalmaz. UNIX (bknz UNIX) işletim sisteminde 13,000 satırın, yalnızca 800 satırı assembly diliyle yazılmıştır. Bilgisayarın tüm olanaklarını kullanmasına karşın bilgisayarların özel mimarilerinden bağımsız olması nedeniyle, dili taşınabilirlik özelliğine sahiptir ve değişik donanımlarda da çalıştırılabilir.

Bu dilde yazılmış fonksiyonlar tek başlarına derlenebilirler. Değişkenler bir fonksiyona özel olabilirler. Değişken dışsal fakat tek bir kaynak programa özel de olabilir ya da tamamen global olabilirler.