İkilik sayı düzeninde aritmetik işlemlerin tamamı, normal Cebir kurallarını izlemez. Bu sistemdeki kesin koşulları belirlemek için George Boole (bknz George Boole) tarafından geliştirilen ve kendi adıyla anılan Boole Cebiri  kullanılır.

http://www.araniyoor.com

http://www.araniyoor.com

Boole cebirinin üç temel mantıksal işlemi VE, VEYA ve DEĞÎL dir. Amacı ise:

  • Değişkenlerin arasındaki doğruluk ilişkilerini cebirsel formlarda göstermek.
  • Mantık şemalarının girdi/çıktı ilişkilerini cebirsel formlarda göstermek.
  • Aynı fonksiyonlar için daha basit elektronik devreleri bulmak.