Mikrobilgisayarlara dışardan bağlanan tüm birimler (yazıcı, fare, monitör, vs.) aynı bir gece lambasının elektrik prizine bağlandığı gibi bilgisayarın kartlarının üzerindeki soketlere özel arabirim kabloları ile bağlanılırlar. Bu soketlere Port adı verilir. Bunlar paralel ve seri olmak üzere iki çeşittir.

http://www.araniyoor.com

http://www.araniyoor.com

Seri portlar elektrik sinyallerini çevre birimlerine birer birer yollarlar. Daha çok seri yazıcılar ve diğer düşük hızlı çevre birimleri ile iletişim kurmak için kullanılırlar. Mikrobilgisayarların standart seri portu 25 iğneli (dişi/erkek) portudur.
Paralel portlar ise çoklu (multiple) elektrik sinyallerinin simültane yollanmasını sağlayan portlardır. Daha çok laser yazıcılar veya teyp yedekleme birimleri gibi hızlı çevre birimleri ile iletişim için kullanılır.