Ana bellek (RAM) ne işe yarar? Bilgisayarda işlenecek verilerin ve programların geçici olarak saklanmasını sağlar. Tüm programlar ve veriler önceden bir girdi biriminden ana belleğe (RAM‘e) aktarılırlar ve burada işlenirler. Daha sonra tekrardan ikincil bir depolama birimine yollanırlar, öncelikli kullanımından dolayı ana bellekte (RAM‘de) işlenen veriler ve programların işleri bittiğinde, yerlerini başka programların ve verilerin kullanımına terk ederler.

http://www.araniyoor.com

http://www.araniyoor.com

Manyetik disklerde bulunan bazı oynar parçaların (okuma/yazma kafası) aksine ana bellekte (RAM‘de) mekanik hiçbir aksam yoktur. Tamamen elektronik teknolojisine sahip olduğu için, ana bellekteki verilere elektronik hızlarda erişilir. Günümüzde çoğu bilgisayarlar CMOS (Complimentary Metal-Oxide Semiconductor) yarı iletken teknolojisini kullanmaktadır. Bir posta pulunun 1/8 büyüklüğündeki CMOS çipi yaklaşık 4 milyon bit bilgi (yaklaşık 500.000 karakter) saklayabilir.

Ancak, yarı iletken teknolojisinin bir kritik özelliği, elektrik kesildiğinde ve bilgisayar kapatıldığında ana bellekteki verilerin kaybolmasıdır. Günümüzde kalıcı ana bellek (RAM) imal edebilmek için araştırmalar sürdürülmektedir. Bu araştırmaların ürünlerinden biri de Kabarcık bellek (Bubble memory) teknolojisidir. Henüz istenilen verim tam olarak elde edilememişse de, bu teknoloji voltaj değişimlerinden daha az etkilenme, pille çalışabilme, güvenilirliğinin yüksek olması, gibi özelliklerinden dolayı günümüzde endüstriyel robotlarda ve taşınabilir bilgisayarlarda (Laaptop’larda) kullanım alanı bulmuştur.

Ana bellekte (RAM‘de) depolanmış bir programın komut kelimesi veya bir verinin konumuna bilgisayar dilinde adres denir. Adresler sayesinde program, komutları ve verileri bellekte konumlandırılır. Veriler bu adreslerle erişilebilir ve işlenebilirler. Adreslerin içerikleri, çalışan programların çevre birimleri ile olan iletişimleri ve çalışma mantığı çerçevesinde, belli bir düzen içinde değiştirilirler.