Esat Paşa dün sürgüne Kütahya’ya gönderildi.
Kaynak: İstiklal Harbi Gazetesi
Tarih: 13 Haziran 1919 Cuma

Haberin İçeriği: Damat Ferit Paşa ile Paris’e sulh konferansına gidecek heyetteki kimselerin milletin itimadını haiz bulunmadıklarını ilan ederek bir protesto telgrafı yollayanlardan Milli Kongre Reisi göz doktoru Esat Paşa dün Kütahya’ya sürgüne gönderilmiştir.

Aynı sebeple tevkif edilmiş olan gazeteci Talha Bey’e acele işlerini ikmal etmesi için pazar gününe kadar müsaade verilmiş ve kendisi serbest bırakılmıştır.